Tutterbende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Gezondheid

Praktische Info

De ouder verbindt zich ertoe geen zieke kindjes naar de opvang te brengen!

U meldt voor 09:00u (telefonisch) de afwezigheid van uw kindje. U laat ons na uw doktersbezoek zo snel mogelijk weten wat er met uw kindje scheelt en hoe lang uw kindje afwezig zal zijn.

Afwezigheden van gereserveerde en betaalde dagen kunnen niet gerecupereerd worden, ze worden echter wel meegerekend op het fiscale attest.

Voorgeschreven medicijnen worden enkel gegeven met een doktersattest waarop duidelijke de naam van uw kindje, de dosering en toedieningswijze vermeld staan.
Niet voorgeschreven medicijnen dienen wij enkel toe op schriftelijk verzoek van de ouders waarop duidelijk de naam van uw kindje, dosering en toedieningswijze vermeld staan.
Alle medicijnen worden 's morgens samen met het medicatiebriefje aan de verantwoordelijke afgegeven. Vergeet niet deze 's avonds zelf terug te vragen!

Wanneer uw kindje tijdens de opvang ziek wordt, vragen wij u (na telefonisch overleg) uw kindje zo spoedig mogelijk op te halen.
Bij ziekte uw kindje toch brengen behoud ons het recht een dokter te raadplegen of uw kindje te weigeren !!!

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu